หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Tourism News)  
รายการทั้งหมด
ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560
ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560
view detail
10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด จังหวัดนนทบุรี
10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด จังหวัดนนทบุรี
view detail
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ขอส่งประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพยนต์สั่นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุ หัวข้อ "วัฒนธรรมวิถีชีวิต ไทยอิสาน" ชิงเงินรางวัล 147,000 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4381-1386 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุ
view detail
สถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัดนนทบุรี   แผนที่
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)  
รายการทั้งหมด
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .....
เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาและประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ และเกิดความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... กรมพลศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬา พ.ศ. ..... โดนนำแบนเนอร?์ BANNER เอกสารแนบที่ 2 เผยแพร่ในเว็บไซด์ FACEBOOK FAN PAGE
view detail
 
 
กิจกรรมกีฬา (Sport Activity)  
รายการทั้งหมด
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๑
ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ รุ่นอายุไม่เกิดน ๑๘ ปี ทั้งนี้ เพื่อ คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของเขต ๑ และไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้่งที่ ๓๙ ณ จังหวัดนครนายก
view detail
 
 
ปฎิทินกีฬา  
รายการทั้งหมด
ตัวอย่าง ปฎิทินกีฬา
ปฎิทินกีฬา
view detail
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี

นาย สุธี ทองแย้ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี


นาย ชลธี ยังตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี

นางณัฎฐิรา แพงคุณ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
Travel by Maps  
SaiNoi BangBuaThong PakKret BangYai BangKruai
 
พยากรณ์อากาศ  
 
 
สถิติผู้เข้าชม  
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 641171 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 925623 หน้า

สรุปสถิติในวันที่ 25-06 -2560
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 114 ครั้ง
จำนวนหน้าที่เปิด 159 หน้า  
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th