หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี เที่ยวนนทบุรี เทศกาลงานประเพณี โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคม ติดต่อสอบถาม
Thai English
ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News)
nonthaburitour.com > Home > ประชาสัมพันธ์กีฬา (Sport News) > Detail
เปิดรับสัมคร โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชยประจำปี ๒๕๖๐  

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีเปิดรับสมัครนักกีฬา  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชายประจำปี ๒๕๖๐ 

"13th Thailand Prime Minister Cup 2017"

รุ่นอายุ 12ปี,14ปี,16ปี,18ปี และประชาชนชาย-หญิง

หากท่านใดสนใจกรุณา Download ตาม Link ด้านล่างเลยคะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

จะมีใบสมัครและระเบียบการแข่งขัน

/upload2/files/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf

/upload2/files/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2589-5479, E-Mail : nonthaburi@mots.go.th